Valor de la teva llar:
Pagament mensual:
Taxa d'interès %
TIN
TAE
Comissió d'obertura
Més informació

Hipoteque Pibank

1.124,88 €

1,78%
(1er Any)
1,78%
+ Euríbor)

4,61%

0,00 €

Hipoteque Fixa Coinc

892,61 €

1,30%
Fixa

1,56%

0,00 €

Hipoteque Variable Coinc

934,75 €

1,89%
(1er Any)
0,99%
+ Euríbor)

2,14%

0,00 €

Hipoteque Pibank

944,33 €

1,99%
(1er Any)
1,75%
+ Euríbor)

2,27%

0,00 €

Valor de la teva llar:

Hipoteque Pibank

Pagament mensual:

1.124,88 €

Taxa d'interès %
TIN
TAE

1,78%
(1er Any)
1,78%
+ Euríbor)

4,61%

Comissió d'obertura

0,00 €

Valor de la teva llar:

Hipoteque Fixa Coinc

Pagament mensual:

892,61 €

Taxa d'interès %
TIN
TAE

1,30%
Fixa

1,56%

Comissió d'obertura

0,00 €

Valor de la teva llar:

Hipoteque Variable Coinc

Pagament mensual:

934,75 €

Taxa d'interès %
TIN
TAE

1,89%
(1er Any)
0,99%
+ Euríbor)

2,14%

Comissió d'obertura

0,00 €

Valor de la teva llar:

Hipoteque Pibank

Pagament mensual:

944,33 €

Taxa d'interès %
TIN
TAE

1,99%
(1er Any)
1,75%
+ Euríbor)

2,27%

Comissió d'obertura

0,00 €